NAZIV AKTIVNOSTI

Novogradnja prenočišč in prostora za sprostitev, namenjenega uporabnikom prenočišč ter nakup opreme za sobe apartmaje ter savne naslova podukrepa 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. 

POVZETEK

Na kmetiji Pr` Pulcu smo se odločili za razširitev ponudbe z izgradnjo prenočišč. Ponudba kmetije bo celovita in bo temeljila na vinskem turizmu, pri čemer kot glavni motiv obiskovalcev nastopa degustacija vina in/ali doživljanje posebnosti vinske regije. Na ta način si bomo zagotovili stabilizacijo prihodkov kmetije, posredno povečali prepoznavnost blagovne znamke Pulec ter pripomogli k dodatni ponudbi v destinaciji Goriška brda.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Investicija obsega ureditev glavnega objekta s tremi sobami in enim apartmajem, ter objekta s prostori za sprostitev in pomožnimi prostori. V sklopu investicije je zajeta tudi ureditev bližnje okolice ter vgradnja vodnega zbiralnika za zbiranje meteorne vode.

CILJI

  • izboljšati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva in izboljšati tržno naravnanost ter tako povečati dohodek kmetijskega gospodarstva, ob upoštevanju vseh okoljskih standardov ter drugih pogojev in predpisov,
  • s celovito ponudbo za svoje stranke  povečati prihodek  in stabilizirati dohodek kmetije,
  • utrditi ugled blagovne znamke Pulec.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Z izgradnjo prenočišč bomo razširili ponudbo kmetije in ponudili celovit  vinsko-kulinarični turizem. Dodaten vir prihodkov bo pripomogel k stabilizaciji prihodkov, kar bo omogočilo zaposlitev na kmetiji.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

NAZIV AKTIVNOSTI

Novogradnja skladišča za predelavo ter nakup sodov za vino in pnevmatske stiskalnice iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala v novogradnja skladišča za predelavo ter nakup sodov za vino in pnevmatske stiskalnice. Naložba v skladišče je nujna zaradi prostorske problematike. Z novimi sodi bomo omogočili kvalitetno zorenje vina in nadaljnjo visoko kakovost vina. Avtomatsko pnevmatsko stiskalnico je tehnološko dovršena in je večje kapacitete.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Zgradili bomo skladišče za namen predelave kmetijskih proizvodov in s tem zagotovili primeren prostor skladiščenje ter sprostil prostor v vinski kleti. Kupili bomo tudi 9 novih hrastovih sodov ter 2 hrastova jajčasta soda in avtomatsko pnevmatsko stiskalnico.

CILJI

  • Povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov
  • zmanjšati logistične stroške, ki nastajajo zaradi premajhnih razpoložljivih kapacitet kleti in skladiščnega prostora
  • utrditi ugled blagovne znamke Pulec

PRIČAKOVANI REZULTATI

Z naložbo v izgradnjo skladišča bi zagotovili primeren prostor skladiščenje ter sprostil prostor v vinski kleti, kar bi kmetiji omogočalo postopno povečanje količine pridelave lastnih vin in preusmeritev proizvodnje v višji kakovostni razred vin, ki za svoje zorenje potrebujejo več let. S tem bi izboljšali ekonomsko uspešnosti kmetije.

Ostanimo v stiku

 prijavite se na e-novice

Kontakt

Radko & Mitja Pulec
Plešivo 38a, 5212 Dobrovo
Goriška brda, Slovenija

m 00386 41 775 958
m 00386 41 775 120
e info@pulec.com

Prejemnik podpore iz
Programa razvoja podeželja RS 2014 - 2020

Kako do nas

Navodila za pot
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram